Mam następujący problem.

Sieć przeskanowana przez airodump-ng wygląda mniej więcej następująco:
Kod:
ENC  CIPHER  AUTH
WEP  WEP    <pusto>
Kiedy próbuję się z nią połączyć za pomocą wicd (wybieram opcję WEP passphrase), otrzymuję komunikat o błędnym haśle.
Przy próbie połączenia z konsoli po wpisaniu "#dhclient wlan0" otrzymuję coś w rodzaju:
Kod:
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval x
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
x to różne liczby

Inne informacje:

#ifconfig
Kod:
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:1e:ec:42:c4:af 
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
     Interrupt:17 


lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:64 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:64 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:9401 (9.4 KB) TX bytes:9401 (9.4 KB)


wlan0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:1f:3b:48:60:b7 
     UP BROADCAST NOTRAILERS PROMISC ALLMULTI MTU:1500 Metric:1
     RX packets:1428 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:126834 (126.8 KB) TX bytes:0 (0.0 B)
#iwlist scan (sieć z którą potrzebuję się połączyć to Masters)
Kod:
wlan0   Scan completed :
     Cell 01 - Address: 00:10:C6:CA:C8:F8
          Channel:10
          Frequency:2.457 GHz (Channel 10)
          Quality=26/70 Signal level=-84 dBm 
          Encryption key:on
          ESSID:"neostrada_6643"
          Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 18 Mb/s
               24 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s
          Bit Rates:6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 48 Mb/s
          Mode:Master
          Extra:tsf=00000475e0799d9f
          Extra: Last beacon: 2060ms ago
          IE: Unknown: 000E6E656F7374726164615F36363433
          IE: Unknown: 010882848B962430486C
          IE: Unknown: 03010A
          IE: Unknown: 2A0104
          IE: Unknown: 2F0104
          IE: Unknown: 32040C121860
          IE: Unknown: DD060010180200F0
          IE: Unknown: DD180050F2020101000003A4000027A4000042435E0062322F00
     Cell 02 - Address: 00:14:C1:30:FE:ED
          Channel:11
          Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
          Quality=61/70 Signal level=-49 dBm 
          Encryption key:on
          ESSID:"Masters"
          Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 18 Mb/s
               24 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s
          Bit Rates:6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 48 Mb/s
          Mode:Master
          Extra:tsf=000000001fe0fd25
          Extra: Last beacon: 1910ms ago
          IE: Unknown: 00074D617374657273
          IE: Unknown: 010882848B962430486C
          IE: Unknown: 03010B
          IE: Unknown: 2A0104
          IE: Unknown: 2F0104
          IE: Unknown: 32040C121860
          IE: Unknown: DD06001018020015
#iwconfig
Kod:
wlan0   IEEE 802.11abgn ESSID:"Masters" 
     Mode:Managed Access Point: Not-Associated  Tx-Power=15 dBm  
     Retry long limit:7  RTS thr:off  Fragment thr:off
     Encryption key:6D61-7374-756E-696E-6732-3030-30
     Power Management:off
Niestety mój kolega ze swojego laptopa z debianem oraz z telefonu również nie mógł się połączyć. Jak na razie jedyna opcja to łączenia się przez windowsa, z odpowiednimi ustawieniami managera sieciowego:
Kod:
Typ zabezpieczeń: Udostępnione
Typ szyfrowania: WEP
Nie mam już żadnych pomysłów w jaki sposób mógłbym jeszcze próbować, a zależy mi, żeby mieć internet na linuksie, więc byłbym wdzięczny za pomoc.