Używanie debugerów i deasemblerów do "wyłuskania" funkcji WinAPI z kodu programu wykonywalnego sprawdza się, gdy mamy do czynienie z programami napisanymi językami rodziny C. Czy jest jakiś sposób aby odszukać takie funkcje w programach napisanych innymi językami, bez konieczności nalizowania całego zdeassemblowanego listingu programu?