Pokaż wyniki 1 do 5 z 5

Temat: Polecenia "shellowe" windowsa

 1. #1

  Domyślnie Polecenia "shellowe" windowsa

  Gdzies w necie znalazlem baaardzo ciekawy spis komend ktore obslogoje cmd.exe wraz s ps.exe <ten drogi lepszy>
  Kod php:
  Komplet bardzo ciekawych interesujacych i potrzebnych komend w systemie windows 2000/2003/xp/vista 
  A
  Append 
  Pozwala programom otwierać pliki danych w określonych katalogach tak jak w bieżącym katalogu.
  Arp Wyświetla lub modyfikuje tabelę translacji adresów IP do adresów fizycznych używanych przez protokół rozróżniania adresów (ARP).
  Assoc Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia rozszerzeń plików.
  Asr_fmt Automatyczne odzyskiwanie systemu.
  Asr_ldm manager dysków logiczny
  AT 
  Polecenia i programy usługi planowania poleceń AT do uruchomienia na komputerze o określonej godzinie i dacieUsługa Harmonogram musi być uruchomionaaby używać poleceń AT.
  Atmadm Statystyki Menedżera wywołań ATM systemu Windows.
  Attrib Wyświetla lub zmienia atrybuty plików.
  Auditusr ustawia zasady inspekcji dla poszczególnych użytkowników.

  B
  Bootcfg 
  Konfigurowanieustawień pliku BOOT.INI
  Break - Przerwanie w systemie DOSBrak efektu w windowsie XP.

  C
  Cacls 
  -Słyzu do modyfikacjilisty kontroli dostępu <ACLplikówcos ala chmode chown 4 linux
  Calc 
  Kalkulator. (WIN)
  Call Wywołuje jeden program wsadowy z innego.
  Cd Change Directory Wyświetla nazwę bieżącego katalogu lub zmienia go.
  Charmap Tablica znaków.(WIN)
  Chcp Sprawdza/ustawia numer aktywnej strony kodowej.
  Chdir Wyświetla nazwę bieżącego katalogu lub zmienia go.
  Chkdks Sprawdza dysk i wyświetla raport o jego stanie.
  Chkntfs Wyświetla lub modyfikuje stan sprawdzania dysku podczas rozruchu.
  Cipher Wyświetla lub zmienia szyfrowanie katalogów [plikóww partycjach NTFS.
  Cleanmgr Oczyszczanie dysku. (WIN)
  Cliconfg Narzędzie sieciowe klienta servera SQL. (WIN// ISS
  Clipbrd Podgląd wieloschowka.
  Cls Czyści ekran.
  Cmd Uruchamia nowa konsole.
  Cmstp Instalator Profilu Managera połączeń.
  Color Ustawienia koloru konsoli.
  Command Windosowki dos.
  Comp Porównuje zawartość dwóch plików bądź zestawu plików.
  Compact Wyświetla informacje o kompresji i umożliwia jej zmianę na partycjach NTFS.
  Control Panel Sterowania (WIN)
  Convert Konwertuje wolumin z FAT na NTFS.
  Convlog Microsoftowski Konwerter dzienników internetowych.
  Copy Kopiuje plik.
  CScript Host skryptów systemu Windows.


  D
  Date 
  Ustawienie bądź wyświetlenie daty.
  Dcomcnfg Microsoft Managment Console (WIN)
  Debug program testujący i edytujący narzędzia.
  Defrag Defragmentacja dysku.
  Del Usuwa pliki.
  Diantz Aplikacja do kompresowania.
  Dir Wyświetla listę katalogów i plików znajdujących się w danym folderze
  Diskcomp 
  Porównuje zawartość dwóch dyskietek.
  Dickcopy Kopiuje dyskietkęna druga dyskietkę.
  DiskPart Program do zarządzania dyskamipartycjami.
  Doskey Edytuje wiersze poleceniaponownie wywołuje polecenia systemu Windows XP i tworzy makra.
  Driverquery Wyświetlenie listy zainstalowanych sterowników urządzeń.
  Dxdiag Diagnostyka DirectX.

  E
  Edlin 
  Wierszowy edytor tekstu.
  Echo - 
  Wyświetla komunikaty lub włącza i wyłącza wyświetlanie poleceń.
  Endlocal Sprawiaże zmiany środowiska w pliku wsadowym nie będą lokalne.
  Erase Usuwa pliki lub foldery.
  Eventcreate Tworzenie niestandardowego identyfikatora i komunikatu w okreslonym dzienniku zdarzeńAdmin+
  Eventtriggers Konfigurowanie i wyświetlenie "wyzwalaczy zdarzeń" na systemie lokalnym i zdalnymAdmin+
  Exit - 
  Zamyka cmd.exe lub skrypt wsadowy.
  Expand Dekompresuje jeden lub więcej plików.


  F
  Fc 
  Porównuje parę lub zestaw plików i prezentuje różnice między nimi.
  Find Szuka ciągu znaków w pliku lub plikach.
  Findstr Szuka ciągu znaków w plikach.
  For - 
  Wykonuje dane polecenie dla wszystkich plików/zmiennych ze zibioru plikowprogramie wsadowym.
  Format Formatuje dysk.
  Fsutil zawansowane działania na systemach plików. (wiele podpoleceń)  <<<<<<<
  FTP przesyłanie plików do i z komputera na którym jest uruchomiony server ftp.
  Ftype Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia typy plików używanych w skojarzeniach.


  G
  Getmac 
  Wyświetlenie adresu/ów MACAdmin+
  Goto - 
  Kieruje program cmd.exe do oznaczonego etykietą wiersza w programie wsadowym.
  Graphics Program umożliwiający druk grafik.
  Gpresult Wyświetlenie zestawu zasad RSoP dla danego użytkownika oraz systemu.
  GPUdate Odświeżanie zasad grupy systemu operacyjnego Wndows.
  Graftabl Umożliwia wyświetlenie rozszerzonego zestawu znaków w trybie graficznym systemu Wondows.


  H
  Help 
  Podaje informacje o danym poleceniu to samo co "polecenie" /?.
  Hostname Pokazuje nazwę hosta

  I
  IF - polecenie wykonujące przetwarzanie warunkowe w programach wsadowych.
  Iisreset Zarządzanie usługami internetowymi (restart,start,stop). IIS+
  Ipconfig Pokazuje informacje o numerach IP (ipconfig /all).
  Ipxroute Program do sterowania routingiem źródłowym i IPX.


  K
  Kb16 
  Konfigurator klawiatury aby spełniała wymagania konkretnego języka.


  L
  Label 
  Edycja etykiety woluminu dysku.
  Lodctr Aktualizuje nazwy liczników Monitora wydajności i teksty objaśniające dla liczników rozszerzalnych.
  Logman Zarządzanie usługą dziennika zdarzeń i alertówtworzenie dziennika sesji.
  Lpq Wyświetla stan zdalnej kolejki LPD. (drukarki).
  Lpr Wysyła zadanie drukowania do drukarki sieciowej.

  M
  Mkdir 
  Tworzenie katalogu.
  Mmc Microsoft Mamagment OCnsole (Win).
  Mode Konfiguracja urządzeń systemowych.
  More Prezentuje dane po jednej stronie/ekranie naraz.
  Mountvol Robiusuwa lub wyświetla listę punktów instalacji partycji.
  Move Przenosi pliki i zmienia nazwy plików i katalogów.
  Msiexec Instalator windows.

  N
  Nbtstat 
  Wyświetlenie statystyk protokołu oraz bieżących połączeń TCP/IP używając NBT (NetBIOS przez TCP/IP).
  Net Polecenia usług sieciowych.
  Net share udostepnione udziały
  net localgroup 
  tworzenie kasownie grup 
  net user 
  user 
  Netsh 
  Lokalne lub zdalne wyświetlenie bądź konfiguracja siecidziałającej na komputerze.
  Netstat statystyka protokołu oraz połączenia TCP/IP.
  Notepad Uruchominie notatnika windows.
  Nslookup Wyświetlenie informacji do diagnozowania infrastruktury systemu DNS.
  Ntsd jest to pomoc dla programistówNie powinno się tego używać bez odpowieniej wiedzy.
  Netsh konfiguracja sieci

  O
  Openfile 
  Wyświetlenie lub rozłączenie plików i folderów otwartych w systemieadmin+


  P
  Path 
  Ustawianie bądź wyświetlanie ścieżki dla plików wykonywalnych.
  Pathping Wyświetlenie stopnia utraty pakietów na określonym routerze lub łaczuPomocne przy wyszukiwaniu wadliwych łączy w sieci.
  Pause Zawiesza działanie pliku wsadowegoraportując to komunikatem.
  Pentnt Wykrywanie błędu dzielenia zmiennoprzecinkowego.
  Perfmon Monitoring wydajności komputera (WIN).
  Ping Sprawdzanie łączności ze zdalnym serverem.
  Popd Zmienia bieżący katalog na katalog znajdujący się w poleceniu PUSHD.
  Powercfg Wyświetla informacje oraz pozwala na konfigurowanie zasilanie systemuAdmin+
  Print - 
  Drukowanie pliku tekstowego.
  Prompt Zmienia tekst zgłoszenia (monitprogramu cmd.exe.
  PushD Zachowuję nazwę bieżącego katalogu używaną przez polecenie POPD przed zmianą danego katalogu na określony katalog
  niektore komedny/narzedzia sa naprawde przydatne i nie da sie bez nich obejsc w "winsiarskiej konsolecie"

 2. #2

  Domyślnie

  part II
  Kod php:
  R
  Rasdial 
  Automatyzacja procesu połączenia usługi Klient MicrosoftWyswietla aktualne połączenia.
  Rcp Kopiowanie plików do i z komputera na którym jest uruchomiona usługa RCP.
  Recover Narzędzie do odzyskiwania informacji z uszkodzonego dysku.
  Reg Umożliwia działanie na rejestrze systemu windows.
  Regsvr32 Rejestrator plików .dll w postaci składników poleceń do rejestru.
  Relog Służy do stworzenia nowych dzienników wydajności z istniejących już dziennikówzmieniając częstotliwość próbkowania i format zapisu dziennika.
  Rem Komentarz w plikach wsadowych.
  Rename Zmiana nazwy pliku.
  Replace Zamienia pliki o tych samych nazwach z jednego katalogu do drugiego.
  Reset session Polecenie służące do zresetowania (usunięciasesji na serwerze terminali.
  Rexec Usługa umożliwiająca na wykonanie polecenia w systemie innym niż z rodziny Windowsposiadający usługę Rexex (demon).
  Rmdir Usuwa katalog.
  Route Wyświetlanie oraz modyfikacja wpisów w lokalnej tabeli routingu protokołu IP.
  Rsh Usługa umożliwiająca wykonanie polecenia na zdalnych komputerach
  Rsm Usługa zarządzająca zasobami nośników za pomocą Magazynu wymiennego.
  Runas Możliwość uruchomienia określonych programów i narzędzi z uprawnieniami innymi niż uprawnienia związane z bieżącym logowaniem.


  S
  Sc 
  Zarządzanie usługami.
  Schtasks Zarządzanie zaplanowanymi zadaniamilokalnie i zdalnieAdmin+
  Secedit Konfiguracja oraz analiza zabezpieczeń systemu poprzez porównanie konfiguracji bieżącej z szablonem.
  Set Ustawianie oraz wyświetlanie zmiennych środowiskowych w cmd.exe.
  Setlocal Zmienna pozostaje tylko w pliku wsadowym i nie ma bezpośredniego wpływu na zmienne środowiskowe.
  Sfc Kontroler plików systemu Windows.
  Shadow Służy do monitorowania innej sesji usług terminalowych.
  Shift Zmienia pozycję parametrów wsadowych w plikach wsadowych
  Shutdown Polecenie zarządzające wyłączeniem/restartem komputeralokalnego zdalnego.
  Sort Polecenie sortujące dane wyjściowe (zawartość plikówi zapisuje wynik w innym pliku bądź wyświetla na ekranie.
  Start Uruchamia oddzielne okno aby uruchomić dany programplik.
  Subst Służy do kojarzenia ścieżki z literą dysku.
  Sysocmgr Instalator ograniczonego zestawu składników opcjonalnych.
  Systeminfo Podstawowe informacje o konfiguracji systemuadmin+


  T
  Taskkill 
  Służy do zamykania jednego lub więcej procesów.
  Tasklist Wyświetlenie wszystkich procesów.
  Taskmgr Ctr+Alt+Del :>
  TcmSetup Ustawienie bądź wyłączenie klienta TAPI.
  Telnet program służący do zarządzania komputerem zdalnym bądź lokalnymna którym jest uruchomiony server telnet.
  tlntadmn parametry oraz ustawienia lokalnego servera telnet.
  tftp Przesyłanie i odbieranie plików za pomocą TFTP.
  Time Pokazuje i ustawia czas.
  Title Ustawia tytuł dla cmd.exe.
  Tracerpt Służy do przetwarzania dzienników śledzenia zdarzeń.
  Tracert Tace Rout prześledzenie drogi pakietów z naszego komputera do servera na TCP/IP
  Tracert6 
  Trace rout na IPv6.
  Tree Graficzne przedstawienie struktury folderów.
  Tscon Służy do połączenia sesji użytkownika z sesją terminalową.
  Tsdiscon Polecenia rozłączające sesję terminala.
  Tskill Zamyka proces na lokalnym bądź zdalnym komputerzeadmin+
  Tsshutdn Polecenia zamykające server w kontrolowany sposób.
  Type Wyświetla zawartość jednego bądź kilku plików tekstowych.
  Typeperf Jest to program pokazujący dane na temat wydajnościmoże jest też zapisc w logu.


  U
  Unlodctr 
  Służy do usuwania nazwy licznika wydajności i tekst wyjaśnienia związanego z usługą lub sterownikiem urządzenia z rejestru systemowego.
  Userinit Otwarcie "Moje Dokumenty" dla zalogowanego usera.
  Utilman Manager narzędzi. (lupa i takie tam badziewia)


  V
  Ver 
  Wersja systemu.
  Verifier weryfikator sterowników.
  Vol Wyświetlanie etykiety partycji/woluminu.
  Vssadmin Kopiowanie partycji w tleadmin+


  W
  W32 
  Program do diagnostyki usługi "Zegar systemu Windows".
  Winchat Chat systemu windowsdziałający na lanie.
  Winhlp32 Aplikacja otwierająca pliki pomocy.
  Winmine saper (WIN).
  Winmsd Informacje o systemie Windows. (WIN)
  Winver Wersja systemu. (WIN)
  WMIC "Windows Management Instrumentation Command-line" zarządzanie instrumentacjami windows
  Write Otwarcie wordpada.
  Wscript Host skryptów systemu windows.
  Wuauclt:- Update Systemu windows.


  Xcopy 
  Służy do kopiowania drzew katalogów i plików

 3. #3

  Domyślnie

  Brawo!
  Bardzo przydatne

  pozdro,

 4. #4
  Zarejestrowany
  Jun 2006
  Postów
  19

 5. Domyślnie

  Faktycznie, dobre, przejrzyste i nawet po polsku. Dobra robota.

  Podziękował

Zasady Postowania

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
Subskrybuj