Witam, mam napisany taki program
DSEG AT 40h
znak: DS 1
BUFOR: DS 1
LED: DS 1
CSEG AT 0000h
LJMP START
CSEG AT 0003h
LJMP Przerwanie

START:
mov SCON,#52
mov TMOD,#20
mov PCON,#80
mov TH1,#0FDh
mov TL1,#0FDh
mov IE,#90
setb TR1
mov znak,#0

mov R7,BUFOR

ETYKIETA1:
mov A,znak
jz ETYKIETA1
mov znak,#0
inc R7
mov SBUF,R7

ETYKIETA2:
jnb TI,ETYKIETA2
sjmp ETYKIETA1

;Podprogram |
; V

Przerwanie:
push acc
push dpl
push dph
jbc RI,ETYKIETA3
sjmp ETYKIETA4

ETYKIETA3:
mov znak,#1
mov BUFOR,SBUF
mov DPTR,#LED
mov A,BUFOR
movx @DPTR,A
ETYKIETA4:
pop dph
pop dpl
pop acc
reti
END
i tutaj rodzi się pytanie, jak powinien kod wyglądać, żeby bajt wyświetlić na wyświetlaczu LCD a nie LED, oraz jak dopisać obsługę RS232. Bardzo mi zależy, z góry dziekuje za pomoc.