Na początek podam kod:

Kod:
mov eax,cs
push eax

lea eax,[esp]
push eax

call format1
db "%x",0xa,0
format1:
call [ebx+3*4]      <-  Pointer na funkcję printf (c++)
ret
---------------------
Funkcja zwraca mi różne wartości od tych które zwraca mi debbugger
I.E Raz debbugger mi wypisał że program został załadowany na 0xb7704100
Tylko że program zwrócił mi 0xbfccb348
?
Jakieś logiczne objaśnienie?
Z góry dziękuję.