Hej,

dostaje dane w formacie:
Kod:
"23754" "tekst" "tekst"  "tekst"  "tekst"    "tekst"$
"23755" "tek^M$
st"   "tekst"   "tekst"   "tekst" "tekst"$
"43987" "tekst"   "tekst"    "tekst"  "tekst" "tekst"$
potrzebny wynik:
Kod:
"23754" "tekst" "tekst"  "tekst"  "tekst"    "tekst"$
"23755" "tekst"   "tekst"   "tekst"   "tekst" "tekst"$
"43987" "tekst"    "tekst"   "tekst"  "tekst"$
cat X | sed -e 's/\x0D/\x08/'

?