Herrrow..
Ostatnio troche pracuje w phpmyadminie,
niestety nie mam wpływu na takie szczegóły jak długość sesji
w efekcie jestem wylogowywany po 1440 sekundach bezczynności.
Napisałem krótki skrypcik w JavaScript który rozwiązauje ten problem
Dodatkowo skrypt ten zaznacza preferowane opcje w formularzu eksportu bazy.
Wrzucam z nadzieją, że otworzy to komuś drzwiczki w głowie.

P.S
Byłbym zapomniał, nie napisałem jak to odpalić, w operze trzeba uzyć userjs, w mozilli i chrome greasemonkey.

Kod:
// ==UserScript==
// @include http://localhost/phpmyadmin/*
// ==/UserScript==

// Logujemy
addEventListener('load', function(e){
	var form = document.querySelector('[name="login_form"]')
	var user_input = document.querySelector('[name="pma_username"]')
	var passw_input = document.querySelector('[name="pma_password"]')
	if ( null !== form ){
		user_input.value = 'root'
		passw_input.value = ''
		form.submit()
	}
}, false);

// Wypełniamy formularz eksportu bazy
setInterval(function(){
	var form = document.querySelector('[action="export.php"]')
	if ( null !== form ){
		var custom = form.querySelector('[name="quick_or_custom"][value="custom"]')
		if ( custom.checked ){
			var include_comments = form.querySelector('[name="sql_include_comments"]')
			var use_transaction = form.querySelector('[name="sql_use_transaction"]')
			var disable_fk = form.querySelector('[name="sql_disable_fk"]')
			var drop_table = form.querySelector('[name="sql_drop_table"]')
			var if_not_exists = form.querySelector('[name="sql_if_not_exists"]')
			include_comments.checked = false
			use_transaction.checked = true
			disable_fk.checked = true
			drop_table.checked = true
			if_not_exists.checked = false
		}
	}
}, 2000)

// Logujemy ponownie (przekroczenie sesji)
setInterval(function(){
	var message = document.querySelector('.ajax_notification.dismissable > .error')
	if ( null !== message ){
		message.querySelector('a').click()
	}
}, 5000)